Consultoria i plans d'RSC

Diagnosi de l'estat de l'RSC en la vostra organització i implementació del Pla d'RSC.

Oferim serveis per ajudar a les organitzacions a ser més competitives i a diferenciar-se a través de la Responsabilitat Social Corporativa i ens adaptem a les seves necessitats.  

L'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible ens proporcionen el full de ruta cap a la sostenibilitat i cap a l'eliminació de les desigualtats. 

Ofereixen a més oportunitats de negoci molt interessants

La Dècada de l'acció

Formació en RSC i ODS

Formació adaptada a la vostra organització perquè pogueu integrar l'RSC a l'estratègia. Formació específica en ODS per si us voleu alinear amb l'Agenda 2030.

Plans d'Igualtat

Diagnosi de la situació de l'organització en Igualtat i elaboració del Pla d'Igualtat. 

 

Comunicació 

Us ajudem a integrar l'RSC en l'estratègia de comunicació per comunicar amb responsabilitat i posar en valor les vostres bones pràctiques.