Plans d'Igualtat

Amb la implantació del Pla d’Igualtat, les organitzacions eliminen qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els protocols que s’hi descriuen milloren el clima laboral i la reputació de l’organització.

 

Els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació amb l’objectiu d’assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i eliminar la discriminació per raó de sexe a les empreses.

 

A nivell estatal, es regulen mitjançant dos ordenaments jurídics: la Llei 3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i el Reial Decret Llei 6/2019 de Mesures Urgents per Garantir la Igualat de Tracte i d’Oportunitats entre Dones i Homes en l’Ocupació (aquest articulat modifica la llei orgànica 3/2007).

 

El Reial Decret Llei 6/2019 especifica l’obligatorietat d’elaborar un pla d’igualtat a les empreses de més de 50 persones treballadores de manera progressiva.

A nivell estatal, es regulen mitjançant dos ordenaments jurídics: la Llei 3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i el Reial Decret Llei 6/2019 de Mesures Urgents per Garantir la Igualat de Tracte i d’Oportunitats entre Dones i Homes en l’Ocupació (aquest articulat modifica la llei orgànica 3/2007).

 

El Reial Decret Llei 6/2019 especifica l’obligatorietat d’elaborar un pla d’igualtat a les empreses de més de 50 persones treballadores de manera progressiva.